86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

C. la Cours skole har en lang og flot historie: Skolen grundlægges den 2. april 1876 af Charlotte la Cour som ren pigeskole. I 1910 bliver den fællesskole for drenge og piger. Skolen er da for længst centralt placeret i skolebilledet i Randers.

Det store spring fremad for C. la Cours Skole sker i 1889, da Charlotte headhunter den unge nyuddannede Helene Ploug på N. Zahles Seminarium i København. Helene Ploug er en dygtig lærer og dertil en administrativ begavelse, som skolen i sin vækst har brug for.

I 1893 får skolen dimissionsret til præliminæreksamen, og fra 1904 føres eleverne frem til de nyindførte eksaminer, mellemskoleeksamen og realeksamen, som skoleloven af 1903 har skabt. Realeksamen holder hele vejen op gennem århundredet til året 1978, hvor vi på C. la Cours Skole (som i det øvrige land) afholder denne succesrige eksamen for sidste gang. Den afløses af de nye prøveformer, Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, som indføres med skoleloven af 1975.

Den 15. november 1925 dør skolens grundlægger, Charlotte la Cour, 86 år gammel. Men allerede i 1922 har P. E. Wassmann overtaget ledelsen af skolen, og han fører C. la Cours Skole igennem 20’erne og 30’erne, indtil han fratræder i 1942. Else Bie overtager skolen, og det er hende, der sommeren 1945 flytter C. la Cours Skole til vores nuværende hvide skolebygning i Jyllandsgade 24, opført i 30’ernes funkis-stil af Westrups Realskole i 1938.

I 1958 køber H. Givskov Dein skolen af Else Bie. I 1966 sker der det afgørende, at C. la Cours Skole ændrer status, idet den overgår fra privateje til at blive en selvejende institution. Skolelederne og de øvrige fastansatte medarbejdere bliver herefter ansat af skolens bestyrelse. Kai Gori bliver i 1968 den første skolebestyrer under den ny ordning, og han sætter markante spor med to ny-dannelser: Oprettelsen af børnehaveklasserne og et to-årigt realkursus ved siden af grundskolen , som fungerer til 1978, hvor realeksamen afskaffes i dette land.

To store byggerier har givet vores hovedbygning det udseende, den har i dag:

I 1979 mister den kendte, hvide skolebygning de to reposer, der er placeret i begge ender af huset. De fyldes op, så vi kan få fire nye, hårdt tiltrængte klasseværelser på øverste etage. Over det hele får vi ny tagrejsning med det smukke røde tag.

I 1998 forlænger vi bygningen mod nord uden at begrænse skolegårdens areal, idet vi bygger på søjler hen over asfalten. Under asfalten indretter vi en cykelkælder, og over søjlegården rejser der sig to etager: på første sal får vi fire nye klasseværelser, og øverst oppe skaber vi den smukke festsal til musik og samling.

Allerede i 1987 bliver det klart, at en skole i et dynamisk samfund må levere en ny ydelse ud over undervisning til de yngste elever, når de har fri fra skole. Vores fritidstilbud til de tre yngste årgange kalder vi Club la Cour. Til 3. og 4. klasse opretter vi Juniorklubben. For os og vore forældre er det vigtigt, at undervisning og club er to sider af samme sag, så eleverne oplever helhed og klar struktur i deres dagligdag. Vi lægger vægt på, at undervisning og fritidstilbud aldrig blandes uigennemsigtigt sammen. Man undervises, og man holder fri. Hver ting til sin tid. Men under samme hat og holdninger.

Den 2. april 2001 fejrer vi skolens 125 års fødselsdag. Vi fester den hele dag i bevidstheden om, at Charlottes skole aldrig har været stærkere og yngre. I løbet af 1980’erne og 1990’erne genvinder skolen den centrale placering hos offentligheden i Randers, som den havde i årene op mod 2. verdenskrig. Skolen anbefales fra mund til mund – og vores ventelister vokser.

Når det kommende skoleår – 2003/2004 – er vel overstået, har vi gennemført vores målsætning: At C. la Cours Skole skal være en to-spors skole fra børnehaveklasse til og med niende klasse, med en enkelt tiende klasse som øverste overbygning. 21 klasser i alt.

Lærerkollegiet har over en 20 års periode udviklet sig til byens bedste. Vi har en særdeles fin aldersfordeling – lærere i 20’erne, 30’erne, 40’erne, 50’erne og en enkelt over 60. Ingen aldersklumper. Alle veluddannede, motiverede, engagerede – dét at være på C. la Cours Skole er et personligt anliggende.

Skolens historie har været lang og bevægende: Mange spændende elever og lærere er gået gennem porten i årtiernes løb. Selv om vi i dag er en moderne, kvalitetsbevidst skole, skal vi altid kunne se Charlotte, vores grundlægger, i øjnene: Den gode ånd og tone fra hendes tid hersker fortsat på skolen. Vi tager om vore elever med fast, men kærlig hånd. Vi skal stedse udvikle liv og læring i et ansvarligt, varmt menneskeligt miljø.

I april 2008 etableres nye børnehaveklasser i søjlegården. Ud mod skolegården udbygges følgende lokaler: specialundervisning, mødelokaler og et klasseværelse. Skolens lærerværelse udbygges og nyt køkken installeres. De tidligere børnehaveklasselokaler, pavillonerne, fjernes fra skolegården. Endnu en drøm er gået i opfyldelse.

Skolen købte i 2010 lokaliteterne på Jyllandsgade 16. Det tidligere mekanikerværksted på hjørnet af Jyllandsgade / Sennelsgade blev jævnet med jorden i sommerferien, hvorefter en hyggelig gårdhave/skolegård blev etableret.

En splinterny legeplads og gårdhave på C. la Cours Skole

I august måned 2011 indviede vi vores nye legeplads i skolegården Jyllandsgade 24. Et fire meter højt klatrestativ, splinterny boldgård med kunstgræs og en stor sandkasse med træbro, hvor Clubbens gocarts kan køre over, er med til at give eleverne flere og bedre legemuligheder.

Legeplads og gårdhave bag Huset i Jyllandsgade 16 blev fejret med en stor indvielsesfest, hvor elever, ansatte, forældre og venner af skolen deltog. Det var en festlig aften med masser af udfordrende aktiviteter.

I sommeren 2017 kunne vi indvie en flot ny overbygning med faglokaler til madkundskab og fysik/kemi. Skolen fordoblede ved denne lejlighed næsten vores lokalekvadratmeter.
Vi glæder os over mere plads, som eleverne vil nyde i fulde drag.