Støttecentret på

C. la Cours Skole

Elever samlet i skolegård

Støttecentret

Støttecentret på C. la Cours Skole arbejder både i klasserne og i støttecenterlokalet med de elever, der har særlige behov.

Vores matematikvejleder underviser mindre hold, hvor elever i perioder kommer og får intensiv undervisning.

Vores tre læsevejledere er med på sidelinjen i 0. klasse ift. elevernes sproglige opmærksomhed og udvikling, og er med i danskundervisningen i 1. og 2. klasse i 3-4 ugentlige lektioner. Læsevejlederne underviser også mindre hold i støttecenteret og vejleder dansklærere i forhold til evaluering og test. De er tovholdere på vores store fokus på læsning i hele skoleforløbet.

På skolen har vi et stort fokus på læseindlæring, og elever der har dysleksi eller andre læsevanskeligheder følges i hele skoleforløbet og får kurser i anvendelse af hjælpemidler (bl.a. NOTA, AppWriter, CD-ord og IntoWords). Vi hjælper også eleverne i overgangen til ungdomsuddannelserne.

En gang om året tager læsevejlederne elever fra 3.-6. klasse, der har læsevanskeligheder, med på læselejr i to dage. Her bliver der læst en masse, lavet opgaver og hygget på tværs.

Vores læsehund, Hugo, besøger skolen en gang om ugen, hvor enkelte elever får glæde af at læse højt for ham.

Ja tak. Det er lige noget for os
Gå til indmeldelse