Indmeldelse

Elever samlet i skolegård

Anmodning om optagelse

Henvendelse til skolen om optagelse foregår via skolens kontor. Her kan man komme i kontakt med enten skolens ledelse eller skolens sekretærer, Bente Kanz og Lene Carlsen. Procedure for optagelse aftales individuelt skole og hjem imellem, men forud for hver optagelse finder en grundig samtale sted mellem hjemmet, den aktuelle klasselærer og skolens leder.

Optagelse i børnehaveklasse sker i månederne august-oktober i det skoleår, der går forud for skolestart året efter.

Når forældrene og skolen har besluttet sig for optagelsen, indbetales samtidig eller senest efter 8 dage indmeldelsesgebyr kr. 500 og forudbetaling af skolepenge for de første tre måneder efter skolestart. Når skolen har modtaget betalingen, er barnet garanteret optagelse. Overskrides deadline for betaling gives pladsen umiddelbart og uden yderligere varsel til et andet hjem.

Gebyr og forudbetaling er tabt, hvis forældrene, af en anden grund end flytning fra bopælskommunen, efter optagelsen beslutter sig for, at barnet alligevel ikke skal starte i børnehaveklassen – eller hvis barnet meldes ud inden 5. september det aftalte start-år.

Hvis eleven udskrives efter 6. september i start-året, tilbagebetales de forudbetalte skolepenge for oktober. Gebyret er tabt og bliver ikke refunderet. Der betales kun gebyr og forudbetaling af skolepenge ved indmeldelse af det første barn på skolen.

Indmeldelsesblanket
Forældremyndighed:
Eleven ønskes indskrevet i:
Tak for din indsendelse! Du vil blive kontaktet når vi har behandlet din anmodning.
Hov! Der skete desværre en fejl. Prøv igen.