2. Klasse

Motorik

Hver uge er 0.-2. klasse i RgF-hallen i en dobbeltlektion, hvor vi har motorik-undervisning. Vi laver redskabsgymnastik, motorikbaner, springøvelser, parkour, og vi leger.
Vi prioriterer glæden og fællesskabet omkring træningen af elevernes motoriske færdigheder, fordi vi tror på, at fysisk aktivitet, fællesskab, trivsel, selvværd og læring hænger sammen.

Motorik

Indskolingsuge

En uge i foråret blander vi eleverne i 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse og arbejder på kryds og tværs med et fælles tema. Temaet kunne f.eks. være: Vores by, de nordiske lande, eksotiske dyr eller vikinger. Vi arbejder tværfagligt med temaet, og er både aktive, kreative, fordybede og lyttende. Ofte er vi også på en tur i løbet af ugen. Ugen gør eleverne klogere på et spændende emne og skaber nye venskaber på tværs af klasserne.

Indskolingsuge

Hyttetur

Begge 2. klasser tager sammen på hyttetur med en enkelt overnatning. Vi tager afsted om morgenen og er tilbage næste dags eftermiddag. Vi bor i en hytte, hvor vi laver sjove og spændende aktiviteter sammen, og bruger masser af tid på hygge og leg. Fællesskabet er i fokus, og vi prioriterer at skabe venskaber på tværs af årgangen.
Børnene kommer ofte hjem med nye venner, mere selvstændighed og gode oplevelser i rygsækken.

Hyttetur

Fagene i 2. klasse

Dansk
Engelsk (efter jul)
Kulturfag
Matematik
Natur/teknologi
Idræt
Musik
Billedkunst
Motorik (indtil jul)

I samarbejde med RgF tilbyder vi svømmeundervisning for elever i 2.-3. klasse

Fagene i 2. klasse
Aktiviteter i 2. klasse