Trivsel på

C. la Cours Skole

Elever sidder på klatrestativ

Trivsel

På C. la Cours Skole gør personale, elever og forældre hver dag deres bedste for at alle trives.
Vi har alle har et ansvar for aktivt at medvirke til en god trivsel ved at være venlige, vise hensyn og omtanke – for vi er alle med til at værne om skolens stærke fællesskab.
Forældrerådene er med til at underbygge klassens vigtige fællesskab. Forældrene på C. la Cours Skole er engagerede og deltager altid i skolens arrangementer.

Klasselæreren arbejder kontinuerligt med klassens sociale liv, og skolens elevråd har en vigtig stemme i forhold til undervisningsmiljøet. Vores dygtige AKT-team (Adfærd, Kontakt og Trivsel) vejleder ved både de faste, som de særlige indsatser.

Allerede fra børnehaveklassen kobles klasserne med eleverne fra 6. klassetrin. De ældste elever er rollemodeller for de yngste; de tager sig af dem og hjælper dem i løbet af skoledagen eller i forbindelse med afholdelse af idrætsdag og større arrangementer.

Når vi får besøg på skolen, er det vigtigt, at gæsterne modtages med respekt. Vi gør meget ud af at værne om vores ry og siger, at “der står la Cour på ryggen af os”, når vi tager på udflugter og besøger spændende steder og mennesker. Vi skulle gerne have lov til at komme igen.

Hver dag har vi frugt til elever og personale, og i samarbejde med skolens madleverandør er der mulighed for at bestille og få leveret sund skolemad.

Ja tak. Det er lige noget for os
Gå til indmeldelse