Samarbejdet mellem

skole og hjem

Om samarbejdet mellem hjemmene og skolen

Det er en gensidig forpligtigelse at have barn, være elev og være ansat på C. la Cours Skole. Vi indgår alle i et forpligtigende fællesskab og forholder os stadigt til værdier som åbenhed, tillid, dialog og respekt.

Klasseforældreråd

Et klasseforældreråd består af 3-4 forældre og klasselæreren. Rådet vælges blandt forældrene i klassen på forældremødet i efteråret. Forældrerådets opgave er at planlægge og gennemføre to årlige arrangementer for klassen, hvor også klasselæreren deltager. Eksempler på aktiviteter kan være en tur i skoven, cykeltur i bakkerne, lege i parken m.m. Klasselæreren indkalder til møder og fungerer som mødeleder.

Kommunikation

Information fra skolen læses, og om nødvendigt handles der i forhold til dette. Alle forældre tjekker ForældreIntra hver dag. Hjem og skole er ansvarlige for gensidig kommunikation ved vigtig viden eller bekymring. ForældreIntras beskedsystemer til korte beskeder. Fylder beskeden mere end et par linjer foretrækker vi at tale med hinanden.

Opbakning til eleven

Forældrene sørger for, at eleven er undervisningsparat på et alderssvarende niveau, blandt andet med mad, søvn og praktiske forhold (materialer, skiftetøj m.m.). Det er på C. la Cours Skole en selvfølge, at forældre deltager og bakker op om arrangementer på klasseniveau og til skolearrangementer. Hjemmene viser interesse for barnets sociale liv i og udenfor skolen, giver lov til deltagelse og bidrager dermed til at eleven ved, hvad det vil sige at opføre sig ordentligt og behandle andre pænt.

Opbakning til skolen

C. la Cours Skoles fundament er skolens vedtægter og værdier. Vi har gennem årerne en stærk tradition for ordentlighed, faglighed og plads til forskellighed. Dette kræver fortsat høflighed og god tone af alle parter–samt af og til at kunne sige ’pyt’. Skolen forventer, at der er respekt om skolens beslutninger, herunder tillid og opbakning til personalets beslutninger.