Velkommen til

C. la Cours Skole

Elever samlet i skolegård

Om Skolen

C. la Cours Skole grundlægges den 2. april 1876 af Charlotte la Cour som ren pigeskole. I 1910 bliver det en fælles skole for drenge og piger, og skolen er dengang som nu for længst centralt placeret i skolebilledet i Randers.

Med 410 elever fordelt i to spor er C. la Cours Skole en overskuelig og tryg skole. Vi er som udgangspunkt en boglig skole og mener, at alle lærer bedst i overskuelige og trygge rammer. Derfor starter der 20 elever i vores børnehaveklasser og fra 7. årgang er der 22 elever i hver klasse.

Det er et personligt anliggende at være en del af C. la Cours Skole, og fundamentet er et nært, positivt og forpligtende samarbejde mellem hjemmet og skolen. Med udgangspunkt i den enkelte elevs evner, kundskaber og færdigheder har vi en fælles målsætning om at udvikle et helt menneske med blik for både de faglige, de kreative og de sociale sider af livet.

Vi går i skole for at lære nyt hver eneste dag, og vi gør altid vores bedste. På sigt handler det om elevernes evner og motivation til at videreuddanne sig efter endt skolegang her hos os. Hjemmenes positive opbakning og deltagelse i elevens skolegang er også her en afgørende faktor.

Personalet tilstræber at udvikle varierede undervisningsformer, hvor klassiske dyder stadig har plads. Det er vores erfaring at dette fremmer udviklingen af livsduelige, selvstændige og aktive elever, som er med til at præge undervisningen, skolens indhold og liv og vil præge det omliggende samfund i fremtiden.

Elever samlet i skolegård
Ja tak. Det er lige noget for os
Gå til indmeldelse