0. Klasse

Motorik

Hver uge er 0.-2. klasse i RgF-hallen i en dobbeltlektion, hvor vi har motorik-undervisning. Vi laver redskabsgymnastik, motorikbaner, springøvelser, parkour, og vi leger.
Vi prioriterer glæden og fællesskabet omkring træningen af elevernes motoriske færdigheder, fordi vi tror på, at fysisk aktivitet, fællesskab, trivsel, selvværd og læring hænger sammen.

Motorik

Ugens elev

Alle elever i 0. klasse oplever i løbet af skoleåret at være Ugens elev. Klassekammeraterne siger positive ting om ugens elev, mens hun/han er i centrum. Udsagnene bliver skrevet ned og hængt op i klassen. Det er vigtigt, at børnene lærer at fokusere på og udtrykke sig omkring det positive hos hinanden og hos sig selv.

Ugens elev

Gåprøve

Det er vigtigt at lære at færdes i trafikken, så derfor lærer vi teorien om, hvordan man færdes som fodgænger i byen, og vi øver os ude i trafikken. Når eleverne har vist, at de kan færdes fornuftigt i trafikken, får de et diplom, og vi holder en trafikfest.

Gåprøve

Cykeldag

Det kan være svært at cykle, men det er også sjovt. Når man bor i en by, er det rigtig godt at kunne cykle, så derfor øver vi os i at cykle allerede fra 0. klasse. Vi cykler ikke i trafikken, men på skolens område, for på cykeldagen må vi cykle i skolegården, selvom det ellers er forbudt.

Cykeldag

Venskabsvenner

Når man starter i 0. kl., får man en stor venskabsven fra 6. klasse. Venskabsvennen bliver en tryg base i pauserne, viser skolen frem, fortæller om regler og aftaler og bliver hurtigt en god stor legekammerat. Venskabsklasserne arrangerer løbende både faglige og sociale ting sammen i skoletiden. Det kan være præsentationsbog, Minecraft, læsning, lave julepynt, holde trafikfest eller hvad vi ellers finder på.

Venskabsvenner

Indskolingsuge

En uge i foråret blander vi eleverne i 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse og arbejder på kryds og tværs med et fælles tema. Temaet kunne f.eks. være: Vores by, de nordiske lande, eksotiske dyr eller vikinger. Vi arbejder tværfagligt med temaet, og er både aktive, kreative, fordybede og lyttende. Ofte er vi også på en tur i løbet af ugen. Ugen gør eleverne klogere på et spændende emne og skaber nye venskaber på tværs af klasserne.

Indskolingsuge

Fagene i 0. klasse

Vi har ikke et traditionelt skoleskema i 0. klasse.
Vi laver ugeplan hver uge, hvor vi fortæller om ugens indhold. Planerne indeholder bla. matematik, dansk, natur, idræt og motorik.
Vi arbejder ud fra en legende og udforskende tilgang til indlæring, med udgangspunkt i forskellige emner hen over året.
Hver fredag har vi legedag. Denne prioriterer vi højt, da vi vægter den sociale udvikling og fællesskabet. Vores overbevisning er, at børn, der trives, lærer bedst.

Fagene i 0. klasse
Aktiviteter i 0. klasse