9. Klasse

Elevråd

Eleverne har indflydelse på skoledagen og skolens udvikling gennem elevrådet. Elevrådet varetager elevernes interesser ved at være i dialog med hinanden, lærerne, pædagogerne, ledelsen og bestyrelsen. En del af elevrådet er også skolens festudvalg, som feks. arrangerer filmclub og halloweenfest for skolens yngste elever.
Alle klasser fra 4. til 9. klasse afholder valg til elevrådet hvert år og stiller med 1-2 medlemmer.

Elevråd

Studietur til Berlin

9. klasserne tager til Berlin i 5 dage i starten af skoleåret. Vi fylder dagene med både historie, kultur og fællesskab. Vi tager på sightseeing til mange af Berlins kendte seværdigheder og oplever spændende steder, som feks. Stasifængslet, Tiergarten, Berlin Story Bunker, Rigsdagen og meget andet spændende. Det er en skøn tur, hvor der dannes fællesskab på tværs af klasserne, der bliver hygget, og vi får oplevet en masse.

Studietur til Berlin

Projektuge

I efteråret sletter vi skoleskemaet i en uge og arbejder hele ugen med den obligatoriske projektopgave. Eleverne arbejder selvstændigt eller i grupper med et selvvalgt emne indenfor et defineret over-emne. De fordyber sig og afslutter med en fremlæggelse og fremvisning af deres produkt for lærere, forældre og kammerater.

Projektuge

Karameldag / Sidste skoledag

I maj fejrer vi afgangselevernes sidste skoledag med en karameldag for hele skolen. Afgangseleverne klæder sig selv og lærerne ud, laver sjov og ballade i klasserne, deler karameller ud og viser revy for hele skolen.

Karameldag

Fagene i 9. klasse

Dansk
Engelsk
Tysk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Matematik
Fysik/kemi
Biologi
Geografi
Idræt
Studietime (Faglig fordybelse, gruppearbejde og lektielæsning)

Fagene i 9. klasse
Aktiviteter i 9. klasse