Fritidsordning på

C. la Cours Skole

Dreng står i legehus

Skolens fritidsordninger

Club la Cour er C. la Cours Skoles fritidsordning. Alle indmeldte børn – fra børnehaveklasse til og med 2. klasse – tilbydes plads i Club la Cour. For elever i 3. og 4. klasse har vi en Juniorclub.

Åbningstider Club la Cour:

Mandag – torsdag: 6.30 – 17.00
Fredag: 6.30 – 16.00

Åbningstider Juniorclub:

Mandag – fredag: 12.00 – 15.30

Der er forskel på skoletid og klub-tid i de yngste klasser

Club la Cour og Juniorclubben ønsker at give børnene nogle positive timer efter skoletid med et så varieret tilbud som muligt.

Målsætning

Vi prioriterer børnenes lyst til at lege meget højt. Børnene har, inden de modtages i Clubben, været gennem en arbejdsdag med strukturerede krav, derfor mener vi, at børnene efter skoletid skal have mulighed for frit at vælge legeaktiviteter.
Børnene skal selv have mulighed for at vælge, hvad de vil i gang med, og hvem de vil være sammen med.

Club la Cour bidrager til at udvikle børnenes forskellige kompetencer med hovedvægt på de sociale kompetencer i et trygt og overskueligt miljø. Vi tager bl.a. udgangspunkt i børnenes interesser og ideer, når vi igangsætter aktiviteter.

I legen udvikler børnene deres fantasi, krop og sprog. De leger med regler og roller, skaber venskaber og interesser. I samarbejdet og i fællesskabet med de andre børn lærer de at overholde regler og normer med accept og respekt for hinanden.

Børnene leger på tværs af alder

Legen er barnets væsentligste måde at lære på. Det er igennem legen, at barnet prøver sig selv og nye færdigheder af. Legen er således barnets drivkraft til at lære. Vores mål er derfor at skabe gode rammer for, at legen kan udfolde sig samt at respektere børnenes lege. I Club la Cour har børnene oplagte muligheder for at lege på tværs af alder.

Fællesskabets betydning

I Club la Cour indgår børnene i et trygt fællesskab. De lærer at vise hensyn og omsorg for hinanden. Målet er at styrke børnenes interesse for hinanden. En vigtig kilde til socialforståelse bygger på en oprigtig interesse for hinanden. I fællesskabet skal de grundlæggende færdselsregler overholdes. I den forbindelse er vi bevidste om at optræde som tydelige rollemodeller.

Det er vigtigt for os, at børnene får lov til at give udtryk for deres mening og bliver lyttet til. Ind imellem kan der opstår konflikter, som børnene i starten bliver hjulpet med at løse. Målet er, at de på sigt lærer at klare flest mulige konflikter selv.

Club la Cour – broen til C. la Cours Skole

Vi arbejder tæt sammen med skolens børnehaveklasseledere og lærere med henblik på at danne et samlet billede af barnets udvikling og trivsel. Det er vigtigt for os, at barnet får opbakning og støtte fra begge sider. Vi arbejder sammen om at styrke barnets stærke sider og udvikle de svage. Vi deltager i individuelle samtaler med lærere, forældre og børn, hvor der er et behov.

I forbindelse med formøderne, som afholdes i 1. – 3. klasse, deltager vi ligeledes. I børnehaveklassen deltager vi desuden i skole-hjemsamtalerne to gange om året samt i indskolingsugen, idrætsdag, motionsdag og i Storturen.

Club la Cour indgår i et tæt samarbejde med forældre, børnehaveklasselærere og lærere.

Ja tak. Det er lige noget for os
Gå til indmeldelse