C. la Cours Skoles

Samfundsansvar

Jens Anker Hansen og Vivi Andersen

Vores samfundsansvar

C. la Cours Skole er en fri grundskole og medlem af foreningen Danmarks private skoler.

I foreningen er vi forskellige skoler. Det ses blandt andet i de enkelte skolers formål og værdisæt – hvor samfundsansvar er en fælles værdi for os alle.

Samfundsansvar udmønter vi hver især i henhold til vores skoles formål og værdisæt, og det sker på en måde, der sikrer, at fællesværdien om samfundsansvar er en levende værdi.
Vi har derfor sammen vedtaget et kodeks, så vi alle retter fokus mod denne værdi; dette samfundsansvar. Det kan I læse mere om her: Kodeks for samfundsansvar

Det betyder, at vi har, eller arbejder på, at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser på 7 områder, der ultimativt er til gavn for samfundet.

De 7 samfundsløfter
1. Skolen og omverdenen

Vi er en skole i en by i galaksen. Vi samarbejder med kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser, sportsforeninger, kommune og mange, mange andre.

2. Skolens rummelighed og resultater

Vi optager fra ventelisten. Hvis hjemmet kan se et værdifællesskab med os, er man velkommen til at skrive sit barn op til skolen. Vi har ikke optagelsesgebyrer eller screeninger med test eller prøver – vi bruger i stedet tid på at mødes til optagelsessamtaler og har blandt andet en grundig optagelsesraket inden start i 0. klasse.

3. Skolen til fremtiden
4. Skolens mangfoldighed

Forældrebetalingens størrelse kan være en barriere for nogle forældre og elever. Vi har valgt at supplere det fripladstilskud man kan ansøge gennem Fordelingssekretariatet. Det betyder at skolens eget fripladstilskud giver mulighed for at give yderligere fripladstilskud med det formål at sikre en fortsat bred sammensætning i elevgruppen, samt hjælp til familier, der i perioder har det svært.

5. Skolen som forebyggende instans

På skolen har vi særdeles stort fokus på læsning. Vi har læsevejledere inde i undervisningen i 0.-2. klasse og et støttecenter, hvor både kompenserende IT (læsecomputere) og matematiktræning indgår. Elever med svære læsevanskeligheder følges gennem hele skoleforløbet.

Skolens har tre ansatte, der særligt fokuserer på adfærd, kontakt og trivsel (AKT). De tre støtter klasselærere og pædagoger i det trivselsfremmende arbejde fra 0.-9. klasse.
Vi opretter skilsmissegrupper ved behov.

6. Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Vores måde at være sammen på, store og små, ansatte og elever imellem, bæres af gensidig respekt og fokus på det udviklende fællesskab. Vores elevråd inddrages i store og små beslutninger og mødes to gange årligt med forældrebestyrelsen.

7. Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vi har et rigtig godt samarbejde med UU-Randers. Vores vejleder, Thomas, guider unge, forældre og personale, så alle kommer godt videre.