86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Overordnet skelner vi mellem to grupper af fag:
Den store gruppe med hoved- og grundfagene
– traditionelt kaldet de boglige fag.
De kreative, ikke-boglige fag
Vi mener på C. la Cours Skole, at begge grupper af fag er vigtige, idet vi som mål har udviklingen af det hele menneske. Ingen kan undvære de basale, grundlæggende videns- og færdighedsfag i det danske samfund. Men ingen kan heller undvære at få udviklet alt det kreative, vi har i os som mennesker – alt det, der har med fantasi og fingerfærdighed, kombinationsevne og udforskningslyst, kunst og kunsthåndværk at gøre.

Fagrækken og udviklingen inden for de enkelte fag er under stadig vurdering og debat på C. la Cours Skole.