86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Om undervisningen

Overordnet skelner vi mellem to grupper af fag:

Hoved- og grundfagene

– traditionelt kaldet de boglige fag

Kreative, ikke-boglige fag

– aktive, musiske og kreative fag

Vi mener på C. la Cours Skole, at alle grupper af fag er vigtige, idet vi som mål har udviklingen af det hele menneske. Ingen kan undvære de basale, grundlæggende videns- og færdighedsfag i det danske samfund. Men ingen kan heller undvære at få udviklet alt det kreative, vi har i os som mennesker – alt det, der har med fantasi og fingerfærdighed, kombinationsevne og udforskningslyst, kunst og kunsthåndværk at gøre.

Fagrækken og udviklingen inden for de enkelte fag er under stadig vurdering og debat på C. la Cours Skole.

På C. la Cours Skole følger vi Fælles Mål.
Du kan finde mere om Fælles Mål for de enkelte fag på undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk

Ja tak. Det er lige noget for os