86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Om skolen

C. la Cours Skole har eksisteret siden den 2. april 1876, og skolen har i alle disse år virket i et positivt samspil med en bred, bevidst forældrekreds, som vil noget konkret med deres børns opdragelse og undervisning.

C. la Cours Skole er en fri skole med selvforvaltning, kort og hurtig beslutningsvej – og vi er dertil en holdningsskole med en solid indstilling til god og grundig, fagligt funderet undervisning i et trygt og stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere.

C. la Cours Skole fungerer ud  fra et sæt vedtægter, som er godkendt af undervisningsministeriet. Den drives ud fra en elementær opfattelse af, hvad god, almindelig undervisning består af, hvis eleverne skal forberedes til indlevelse i det moderne, komplicerede samfund – og den hælder ikke til nogen bestemt religiøs eller politisk grundholdning.