86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Priser

Skolepengene for skoleåret 2022/23 er fastsat som følger:

Børnehaveklasse 1385 kr./md. i 12 måneder
1. – 2. klasse 1385 kr/md i 12 måneder
3. – 6. klasse 1460 kr/md i 12 måneder
7. – 9. klasse 1575 kr/md i 12 måneder

Søskenderabat i skolepenge og Club la Cour.
C. la Cours Skole: 50% ved 3. barn på skolen.
Club la Cour: 100 pr. barn pr. måned, såfremt man har flere børn i Clubben.

Fripladstilskud til nedsættelse af skolepengene kan søges hvert år forud for det kommende skoleår. Skemaer til fripladsudvalget fås på skolens kontor. Bevillinger afhænger af forældreindtægten.
Skolen har afsat egne midler til nedsættelse af skolepengene.

Der er mulighed for at søge tilskud til skolens lejrtur samt skolens studietur i henholdsvis 6. og 9. klasse. Kontakt skolens kontor eller klasselæreren.

Vi gør opmærksom på, at der ved indmeldelse/udmeldelse betales en hel måneds skolepenge uanset indmeldelses-/udmeldelsestidspunkt. Udmeldelse fra C. la Cours Skole kan ske til den 1. i hver måned med 14 dages varsel.

Betaling for Club la Cour for skoleåret 2022/23 er fastsat som følger:

Club la Cour 1295 kr/md i 11 måneder
Junior Club 3. og 4. klasse 960 kr/md i 11 måneder
(ved forbrug udover kl. 15.30 betales normal clubsats)
Morgenclub kan uden beregning benyttes af alle der har behov i tidsrummet 6.30-7.45.

Vi gør opmærksom på, at ved opstart betales for en hel måned uanset starttidspunkt.
Udmeldelse af Club la Cour kan ske til den 1. i hver måned med 14 dages varsel.