86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Priser

Skolepengene for skoleåret 2019/20 er fastsat som følger:

Børnehaveklasse 1295 kr./md. i 12 måneder
1. – 2. klasse 1295 kr/md i 12 måneder
3. – 6. klasse 1370 kr/md i 12 måneder
7. – 10. klasse 1485 kr/md i 12 måneder

Søskenderabat i skolepenge og Club la Cour.
C. la Cours Skole: 50% ved 3. barn på skolen.
Club la Cour: 100 pr. barn pr. måned, såfremt man har flere børn i Clubben.

Fripladstilskud til nedsættelse af skolepengene kan søges hvert år forud for det kommende skoleår. Skemaer til fripladsudvalget fås på skolens kontor. Bevillinger afhænger af forældreindtægten.

Der er mulighed for at søge tilskud til skolens lejrtur samt skolens studietur i henholdsvis 6. og 9. klasse. Kontakt skolens kontor eller klasselæreren.

Vi gør opmærksom på, at der ved indmeldelse/udmeldelse betales en hel måneds skolepenge uanset indmeldelses-/udmeldelsestidspunkt. Udmeldelse fra C. la Cours Skole kan ske til den 1. i hver måned med 14 dages varsel.

Betaling for Club la Cour for skoleåret 2019/20 er fastsat som følger:

Club la Cour 1215 kr/md i 11 måneder
Morgenpasning 400 kr/md i 11 måneder
Junior Club/3. klasse 900 kr/md i 11 måneder
(ved forbrug udover kl. 15.30 betales normal clubsats)
Junior Club/4. klasse 900 kr/md i 11 måneder

Vi gør opmærksom på, at ved opstart betales for en hel måned uanset starttidspunkt.
Udmeldelse af Club la Cour kan ske til den 1. i hver måned med 14 dages varsel.