86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Fripladstilskud

Forældrebetalingens størrelse kan være en barriere for nogle forældre og elever. Vi har valgt at supplere det fripladstilskud man kan ansøge gennem Fordelingssekretariatet.

Det betyder at skolens eget fripladstilskud giver mulighed for at give yderligere fripladstilskud med det formål at sikre en fortsat bred sammensætning i elevgruppen, samt hjælp til familier, der i perioder har det svært.

På C. la Cours Skole optager vi efter ventelisten. Vi har ikke gebyrer på ventelisten.

Kontakt skolens kontor for at høre nærmere.