86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Formål

Stk. 1
C. la Cours Skole er en privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse. Den drives efter den til enhver tid gældende lovgivning om friskoler og private grundskoler m.v. og tilsigter en høj undervisningsstandard, der mindst står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningsforløbet skal føre frem til, at eleverne på 8. – 10. klassetrin kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver.

Stk. 2
C. la Cours Skole er som privatskole en holdningsskole, der tilstræber at bibringe eleverne forståelse for, hvad et demokratisk samfund kræver af sine borgere.

Den enkelte elev skal opleve sig selv som en del af en kultursammenhæng, hvori både en levende tradition og et engageret fremsyn indgår. Denne sammenhæng markeres såvel gennem undervisning som gennem fællesoplevelser på og uden for skolen.

C. la Cours Skole vil bevare den overskuelige skoles trygge og stimulerende arbejdsmiljø. Undervisningen sigter mod at udvikle den enkelte elevs anlæg og evner mest muligt, at stille krav i overensstemmelse med niveau og evner og at tilgodese både de grundlæggende kundskaber og færdigheder og de kreative udfoldelsesmuligheder, som fagene tilbyder.

Stk. 3
Skolen er ikke orienteret i en bestemt politisk eller religiøs retning, men vedkender sig kultur- fællesskabet med den danske folkekirke samtidig med at andres – herunder det enkelte hjems – særpræg respekteres.

En væsentlig forudsætning for, at skolens formål kan opfyldes, er et nært positivt samspil mellem skole og hjem, og dette samarbejde betragtes som en gensidig forpligtelse.