86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Vi gennemfører vores UMV – det vil sige at vi kortlægger det æstetiske, det psykiske og det fysiske undervisningsmiljø på C. la Cours Skole ved hjælp af siden klassetrivsel.dk
Eleverne fra 3. – 10. klasse svarer på spørgsmålene digitalt, hvorefter resultaterne indgår i det samlede resultat. Eleverne fra børnehaveklasse til 2. klasse gennemgår dog spørgsmålene mundtligt sammen med deres klasselærer.

Sådan arbejder vi med at udvikle et godt undervisningsmiljø
Klasselæreren gennemgår klassens eget resultat og vurderer på hvilke punkter, der skal sættes særligt ind. Vi prioriterer dialogen højt og vægter at bruge tid på at diskutere undersøgelsens resultat grundigt med eleverne. Det er vigtigt, at de giver deres besyv med, når gode og konstruktive løsninger skal findes. Vi værdsætter nærhed og ansvarlighed og er overbevist om, at et trygt og godt undervisningsmiljø er baseret på elevinddragelse og tæt skolehjemsamarbejde.
Er der generelle ting i forbindelse undervisningsmiljøet, der skal forbedres eller udvikles, indgår de i en samlet handlingsplan for området.