86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Fakta

  • Undervisningen på C. la Cours Skole følger ministeriets Fælles Mål.
  • Overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelserne findes på ministeriets hjemmeside.