86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Kære forældre

Sundhedsministeren meddelte mandag den 1. februar regeringens plan for en lille åbning af
landet.
Med det forbehold, at befolkningen fortsat følger de resterende stramme retningslinjer, vurderer
myndighederne, at elever fra 0. – 4. klasse kan vende tilbage til skolen.
C. la Cours Skole åbner fra mandag den 8. februar, og jeg vil indledningsvis fremhæve, at skolens
fokus er på en tryg hverdag for børn og voksne, samt trivsel og undervisning.

For voksne og børn kan den lille åbning være præget af nervøsitet og uvished. Hvis vi passer på
hinanden, fortsat viser at vi holder de øvrige stramme restriktioner og samtidig giver plads til at
lufte tvivl og usikkerhed, kan vi sammen komme igennem de kommende uger.

Vivi, Morten og jeg har arbejdet på en plan for, hvordan vi genåbner C. la Cours Skole for 0.-4.
klasse. I løbet af de seneste dage har vi vendt planen med personalet og afventet yderligere
udmeldinger fra undervisningsministeriet. Nedenstående plan er gældende for uge 6 og uge 8.
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer er fortsat helt afgørende for vores lokale planlægning,
idet de indeholder beskrivelser i forhold til rengøring, hygiejne og adfærd.
Først og fremmes handler retningslinjerne om at holde afstand, om god hygiejne og at blive
hjemme hvis man har symptomer på COVID-19.

På C. la Cours Skole er klassen den faste gruppe for eleverne hele dagen – i undervisning og i
clubtid. Vi opfordrer til, at børnenes legeaftaler i øvrigt holdes inden for klassen.
På denne måde undgår vi kontakt mellem mange forskellige børn og voksne og kan undgå
massehjemsendelse ved mistanke om smitte med COVID-19.
Skoledagen starter kl. 8.00 og slutter kl. 11.30. I løbet af ugen vil der være op til tre kendte voksne
i klassen og fokus vil være på at vende tilbage til skolens fællesskab – trivsel og undervisning. I
hører nærmere fra klasselærerne senest søndag.
Der er ikke et afstandskrav for børnene i klassen, og de voksne vil både holde afstand og kunne
bruge visir eller mundbind.

Vores rengøringspersonale har gjort hovedrent i de seneste uger og rengøringen er fortsat
intensiveret, blandt andet så der i løbet af dagen er rengøring af berøringsoverflader (eks.
dørhåndtag), håndvaske og toiletter.
Skolens reviderede retningslinjer (opdateret 17. dec. 2020, vedhæftet) er fortsat gældende, og vi
vil bede jer øve børnene i at vaske hænder, hoste i ærmet og holde afstand.
Personalet vil genopfriske børnenes opmærksomhed på håndvask, og det vil fortsat være en fast
rutine at vaske hænder ved ankomst til skolen og ved skift mellem aktiviteter (eks. spisning og
pauser).

Elever går selv ind på skolen ved indgangene til skolegården (0.-2. klasse) og ved indgangen til
gården ved overbygningen (3.-4. klasse).
Vi vil bede jer forsøge at aflevere så tæt på kl. 8 som muligt.
Når I henter kl. 11.30, kommer børnene selv ud.

Morgenclubben er åben kl. 6.30-8.00 og der er desuden personale i børnehaveklasserne fra kl.
7.30. Clubben er åben fra kl. 11.30-17.00 (fre. 16.00).
I morgenclub og eftermiddagsclub er børnene opdelt i klasser, med undtagelse af ydertimer, hvor
få børn kan være i samme lokale med min. to meters afstand.
Når I henter i clubben ringer I ind – så sender vi børnene ud.

HUSK:
• Er der smitte i hjemmet, eller er der mistanke om at familiemedlemmer i hjemmet er smittede
med COVID-19, bliver man hjemme.
• Er der begrundet mistanke om mulig smitte med COVID-19 eller risiko for at være nær kontakt,
bliver man hjemme.
• Har elever eller ansatte symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme i 48 timer, efter
symptomerne er ophørt.
• Hvis en elev eller en ansat er syg, bliver man hjemme, til man er rask.

Vi håber, at vi sammen kan åbne en skole for 0.-4. klasse, hvor både børn og voksne kan komme
trygge i skole.

Venlig hilsen
Jens Anker Hansen
Skoleleder
C. la Cours Skole