86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

På skolens generalforsamling fremlægger den tilsynsførende tilsynsrapporten for det afsluttede skoleår, i denne omgang skoleåret 2016/2017.

Du kan se Arne Pedersens rapport under menupunktet Fakta, og vælge Tilsynsrapport 2016.

God læselyst!