86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Til skolens forældrekreds.

I indbydes hermed til generalforsamling tirsdag den 9. oktober kl. 19.30 i skolens Multirum i overbygningen, Jyllandsgade 16.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning om det forløbne år
3. Skolelederens beretning om det forløbne år
4. Redegørelse for skolens økonomi
5. Redegørelse fra skolens tilsynsførende Arne Pedersen
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
7. Valg af suppleanter til bestyrelse
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

ad 6) På valg er Steen Gehlert, som er villig til at modtage genvalg samt Frank Strand, som ikke ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår i hans sted suppleant Finn Andersen, far til Caroline i 6B og Christoffer i 3B.

Ethvert forslag må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse, jf. vedtægternes paragraf 5 stk. 4.
Forslag til kandidater også senest 14 dage før.

Skolens vedtægter kan ses på: www.c-lacour.dk

Tilmelding foregår via ForældreIntra senest fredag den 28. september.

Med venlig hilsen
Thomas Ballegaard
Skolebestyrelsesformand