86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Vejledning i grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) har til opgave at vejlede alle elever i 7.-10. klasse i kommunale og private grundskoler. Formålet med vejledningsindsatsen er at udfordre alle elevers uddannelsesvalg.
Læs meget mere om UU-vejledningen på www.uu-randers.dk

På C. la Cours Skole varetages UU-vejledningen af Jette Ravn Kristiansen – ansat i UU Randers.

Jette træffes oftest på skolen onsdage fra 8.00-12.00, men kan altid kontaktes efter behov på nedenstående.

De bedste hilsner
Jette Ravn Kristiansen
UU Vejleder

Mobil: 21 56 13 04
Mail: jrk@randers.dk