86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Vejledning i grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) har til opgave at vejlede alle elever i 7.-10. klasse i kommunale og private grundskoler. Formålet med vejledningsindsatsen er at udfordre alle elevers uddannelsesvalg.
Læs meget mere om UU-vejledningen på www.uu-randers.dk