86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

“Alle har et ansvar for aktivt at medvirke til en god trivsel ved at være venlig, vise hensyn og omtanke.

Alle skal være med til at værne om skolens fællesskab”.

På skolen gør personale, elever og forældre hver dag deres bedste for at alle trives.
Vores dygtige AKT-team (Adfærd, Kontakt og Trivsel) står altid til rådighed ved behov for særlige indsatser, og de faste fokuspunkter (disse kan ses i årshjulet for AKT)

Sprog og omgangstone
På C. la Cours Skole starter vi hver dag med at sige godmorgen til hinanden. Vi lægger vægt på, at eleverne taler ordentligt til hinanden og behandler hinanden med omtanke.
Når vi får besøg på skolen, er det vigtigt, at gæsterne modtages med respekt. Vi gør meget ud af at værne om vores ry og siger, at “der står la Cour på ryggen af os”, når vi tager på udflugter og besøger spændende steder og mennesker. Vi skulle gerne have lov til at komme igen.
Klasselæreren arbejder løbende med klassens sociale liv og skolens elevrødder er vigtige igangsættere i forhold til sociale aktiviteter. Hvert år deltager elevrådet i afholdelsen af fastelavns- og julefesten for de yngste elever.

Venskabsklasser
Allerede fra børnehaveklassen kobles klasserne med eleverne fra 6. klassetrin. De ældste elever er rollemodeller for de yngste. Eleverne fra 6. klasse tager sig af de yngste og hjælper dem i løbet af skoledagen eller i forbindelse med afholdelse af idrætsdag og større arrangementer.

Frugt til alle elever og ansatte
Hver dag uddeler frugtknopperne fra 5. klasse frugt til eleverne. Hver eneste elev får hver dag i 10-frikvarteret et stykke frisk frugt. I samarbejde med skolens madleverandør er der mulighed for at bestille og få leveret sund skolemad.

Fællesskab
Forældrerådene er med til at underbygge klassens vigtige fællesskab. Forældrene på C. la Cours Skole er engagerede og deltager altid i skolens arrangementer. Vi afholder hytteture, lejrskoler, studieture og skitur.
I løbet af skoleåret inviteres foredragsholdere ind på skolen, og her afholdes foredragene gerne på tværs af årgangene. Ofte deltager vi i sportslige aktiviteter, hvor både elever, ansatte og forældre stiller op. Til Doktorparkløbet ses mange glade la Cour entusiaster!