86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Der er to muligheder for at bestille buskort/togkort.

Periodekort
Første mulighed er, at man selv køber kortet, og dermed selv kan bestemme i hvilken periode, man vil have kortet til at gælde (1 måned, 2 måneder osv.), således at man fordeler udgifterne hen over året.
Sådan et ”periodekort” har den fordel, at et betalende barn gratis kan tage et barn under 12 år med på turen. Det betyder i praksis, at hvis man har mindre søskende, kan denne komme ”gratis” med sin storebror/søster.

Årskort
Den anden mulighed er, at man bestiller et årskort til eleven via skolen. Fordelen her er naturligvis, at man som forældre ikke skal tænke mere på transport og køb af kort resten af skoleåret. Her vil Midttrafik også kunne udstede et erstatningskort mod en betaling på 50 kr.
Bestilles kortet via skolen, skal betalingen finde sted ved udlevering. Desuden er kortet personligt, så eleverne kan ikke gratis medtage et barn under 12 år.

Ansøgning om tilskud foretages på et skema, som skolen udlægger på intra, når skoleåret er startet. Ansøgningen afleveres på skolens kontor sammen med en kopi af kortet.

Såfremt I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe eller henvende jer på kontoret.

Ved en udgift til befordring mellem hjem og skole vil der være mulighed for at søge et mindre tilskud.

Tilskuddet for skoleåret 2022/23 fordeles efter følgende kriterier:
2 zoner 1.000,00 kr.
3 zoner 1.500,00 kr.
4 zoner 2.000,00 kr.